HISTORIE

Vår daglige leder har jobbet i byggebransjen siden 1986 hvor han startet som geoteknikker og fortsatte så i Block Watne. Allerede her ble det benyttet tre-elementer i produksjonen, men det var først i 2002 de første elementene ble benyttet i egne prosjekter.

Thorrud Prosjekt AS ble stiftet i 2005 men det er i de siste årene entreprenør delen har overtatt for rådgiver aktivitetene.