HVA VI GJØR

Vi bygger ditt nye hjem.

Vi er totalentreprenør med egne ansatte som har spisskompetanse på trehusbebyggelse, det være seg enebolig, flerbruksbolig eller leiligheter.

Hovedfokuset vårt er nybygg med bruk av tre-elementer med høy ferdighetsgrad.

Vi kan bistå utviklere og byggherrer med å optimalisere prosjektene ved bruk av prefabrikerte løsninger.

Vi har gjennom mange prosjekter i tett dialog med prosjekterende, utførende og selv og benyttet denne byggemetoden over lang tid opparbeidet oss mye erfaring og kompetanse som kommer våre kunder til del.