HVA VI GJØR

Vi bygger ditt nye hjem.

Vi er totalentreprenør med egne ansatte som har spisskompetanse på trehusbebyggelse, det være seg enebolig, flerbruksbolig eller leiligheter.

Hovedfokuset vårt er nybygg med bruk av tre-elementer med høy ferdighetsgrad.

Vi kan bistå utviklere og byggherrer med å optimalisere prosjektene ved bruk av prefabrikerte løsninger.

Vi har en tett dialog med prosjekterende og utførende.

Vi har benyttet denne byggemetoden over lang tid og opparbeidet oss mye kompetanse som kommer våre kunder til del.