Brinken, Asker bygg A og bygg D

A-bygget har nå fått på fine omramminger i blå-farger rundt vinduene.
D-bygget er reist og det etterfylles rundt bygget.