Pilotprosjekt nr. 2 for Glava med nytt etterisolerngingkonsept

Vi er engasjert i prosjektet for Glava hvor vi også bygger terrasser og bytter vinduer.