Thorrud Prosjekt AS støtter «Aktiv i Eidsfoss» sitt prosjekt med opprustning av Sandvik

Markenrudveien 10 til 28 med sine flotte boliger ligger i umiddelbar nærhet til Sandvik. Det var derfor helt naturlig for oss å bidra til opprustning av dette flotte området.